WHY HEALTH IN TURKEY?

WHY HEALTH IN TURKEY?


NEDEN TÜRKİYEDE SAĞLIK?

Türkiye’de sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir devlet sistemiyle kontrol edilir. Türkiye’deki sağlık hizmetleri ve tedavileri Avrupa ve Amerika’daki diğer ülkelere kıyasla daha ucuzdur.Türkiye JCI ile akredite olmuş hastane sayısı açısından dünya da 2. sıradadır. Özellikle doktor kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynakları ve kadroları mevcuttur. Türkiye’de Sağlık kurumları teknolojik alt yapı açısından en ileri teknolojiyi kullanmakta ve sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz genç nüfusu ile ciddi bir iş gücü potansiyeline sahiptir. Medikal turizmde ise çok sayıda sağlık temalı kullanılabilir termal kaynağa sahiptir ve kullanılabilir termal kaynaklar bakımından Avrupa’da 1. Sıradadır. THY gibi dünya da en fazla uçuş noktasına erişim sağlayan bir ulusal havayolu markasına sahiptir.
SAĞLIK TURİZMİNDE NEDEN TÜRKİYE SEÇİLMELİ?

2018 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında ülkemizde 551.748 hasta sağlık hizmeti almıştır. Yıl içerisinde Türkiye'de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla; Azerbaycan, Irak ve Almanya olmuştur.

2019 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında ülkemizde 662.087 hasta sağlık hizmeti almıştır. Yıl içerisinde Türkiye'de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla; Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan olmuştur. 2020 yılında 1.100.000 hasta turizm ziyaretçimiz olmuştur.

Ankara'nın Avrupa’nın tamamına, Afrika ve Asya'nın önemli bir nüfusuna 5 saatlik uçuş mesafesinde olması, kentimizin misafirperverlik konusundaki başarı ve tecrübesi gibi faktörler potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor, ama en önemlisi de sağlık hizmeti sunan acentelerimizin kalitesi ve kaliteli hizmetin diğer ülkelere göre düşük fiyatlarla sunulması

Sağlık hizmeti sunan tesislerimizin kalitesi ve kaliteli hizmetin diğer ülkelere göre düşük fiyatlarla sunulması, Türkiye’miz Avrupa'nın tamamına, Afrika'nın ve Asya'nın önemli bir nüfusuna 5 saatlik uçuş mesafesinde olması, Ülkemizin misafir ağırlama konusundaki başarısı ve tecrübesi gibi faktörler tercih edilme sebebimizdir.